fbpx
Yerevan Teryan 91
+374 12 77-17-17, +374 95 01-70-05
info@profenergy.am

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

Միակ ինքնակամ հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիան, որը համապատասխանում է ՀՀ օրենքի ՀՍՏԻՍՕ/ԻԷԿ 17025-2005 ստանադարտի պահանջներին (վկայականի համար NAST-001. Q-0009-2012):

Աշխատանքի սկզբում կատարվում է տվյալ օբյեկտի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտության դեպքում աշխատանքային նախագծի իրականացում: Պատվիրատուին տրամադրվում է կատարվող աշխատանքների մասին անհրաժեշտ տեխնիկական տեղեկատվության: Աշխատանքի ավարտից հետո պատվիրատուին է տրամադրվում ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթ․ աշխատանքային նախագիծ, սխեմա, կատարված աշխատանքների վերաբերյալ արձանագրություններ, երաշիքներ, և առաջարկվում է հետերաշխիքային սպասարկում: Երաշխավորվում է կատարվող աշխատանքների որակը սահմանված ժամկետում: Ձեզ ենք առաջարկում հետևյալ ծառայությունները՝

Լաբորատոր փորձարկումներ և չափումներ`

  • Հողանցման և մեկուսացման դիմադրություններ
  • Շանթապաշտպանության
  • Էլեկտրապաշտպանիչ միջոցների
  • Տրանսֆորմատորային յուղի
  • Ռելեական պաշտպանության կարգաբերում

Ինչպես նաև իրակացնում ենք ԲԲՍ-110կՎ, ԲԲՍ և ՓԲՍ- 35կՎ, ԲԲՍ և ՓԲՍ-10 (6)կՎ սարքավորումների (ուժային և չափիչ տրանսվորմատորներ, կոմուտացիոն սարքեր, մեկուսիչներ և այլն) կառավարման, չափման, և ռելեական պաշտպանության բջիջների մոնտաժ, մոնտաժված սարքավորումների և համակարգի կոմպլեքսային կարգաբերում:

Ձեր անվտանգությունը մեր մասնագիտությունն է:

CALL
ADDRESS