fbpx
Yerevan Teryan 91
+374 12 77-17-17, +374 95 01-70-05
info@profenergy.am

ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Բարձրահարկ, Բնակելի, Առևտրային Շենքեր
 • Առանձնատներ, Շինություններ
 • Ուժեղացում / Վերակառուցում
 • Կապիտալ Վերանորոգում
 • Քաղաքաշինություն
 • Նախահաշիվների կազմում
 • Աշխատանքների ծավալների հաշվարկում (Էքստերիեր-դիզայն, Ինտերիեր-դիզայն, Եռաչափ մոդելավորում)
 • Խորհրդատվություն

ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

 • Ենթակայանների և օդային գծեր (ցանկացած լարման)
 • Էլեկտրամատակարարման համակարգեր և օբեկտներ
 • Փողոցային լուսավորություն
 • Շանթապաշտպանություն և հողանցում
 • Բնական և հեղուկ գազի լցակայաններ
 • Գազամատակարարման,
 • Ջերմամատակարարման,
 • Ջրամատակարարման համակարգեր և օբեկտներ
 • Ներքին ինժեներական ցանցեր և համակարգեր:

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

Միակ ինքնակամ հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիան, որը համապատասխանում է ՀՀ օրենքի ՀՍՏԻՍՕ/ԻԷԿ 17025-2005 ստանադարտի պահանջներին (վկայականի համար NAST-001. Q-0009-2012):

 • Հողանցման և մեկուսացման դիմադրություններ
 • Շանթապաշտպանության
 • Էլեկտրապաշտպանիչ միջոցների
 • Տրանսֆորմատորային յուղի
 • Ռելեական պաշտպանության կարգաբերում

 

 

CALL
ADDRESS